n-tier architecture

Oca
25
Katmanlı mimari (n-layer / n-tier architecture) nedir?

Katmanlı mimari (n-layer / n-tier architecture) nedir?

Bir monoliti hem mantıksal, hem de fiziksel olarak bölümlere ayırarak, böl-ve-yoket yaklaşımı ile katmanlı mimariye çevirebiliriz.
6 min read