Github

Oca
16
git ile versiyon kontrolü

git ile versiyon kontrolü

Bu yazida git ile repo olusturma, klonlama, kaydetme ve guncelleme islemlerini uyguladik. Versiyon kontrolu ile projenizi hep guncel tutarak bir cok kullanici ile de paylasabilirsiniz.
4 min read