1 min read

ssh bağlantısı ile linux sunucudan dosya indirme

Linux sunucuya ssh ile bağlanarak dosya indirmek için komut satırında scp komutu kullanabiliyoruz.

Linux sunucudan windows pc'ye hızlı ve güvenli bir şekilde dosya veya dizin kopyalamak için komut satırında scp komutu kullanabiliyoruz.

scp username@host:path .

Eğer ssh bilgileriniz ayrı bir dosyada tanımlı değilse kullanıcı adı, hostname veya ip ile beraber absolute path vererek kullanın.

scp username@host:/var/backup/* .

Hedefteki dosya home dizininde ise ~ yani tilde karakteri ile dosya yolunu tanımlayabilirsiniz.

scp username@host:~/backup/* .

Eğer kullanıcı adı, host, port gibi ssh bilgileri önceden bir ssh config dosyasında tanımlanmış durumda ise daha kısa bir yazım şekli mümkün.

Aşağıdaki örnekte ssh ayarları "vps" adıyla önceden tanımlı olduğundan çok kısa bir ifade ile indirme yapılabiliyor.

scp vps:~/backup/* .
file.mp4  13%  404MB   2.8MB/s   14:59 ETA