1 min read

PPA'ler nasıl kaldırılır?

Linux sistemlerinde bazen bir paketin güncelleme listesinden elle kaldırılması gerekebilir. Bu durumda ppa dediğimiz arşiv bağlantısını yoketmelisiniz.

Aşağıdaki örnekte Bintray adlı siteden güncelleme alan couchdb ve rabbitmq kaynaklarını sileceğiz. Bintray sitesinin artık kullanılmayacağı duyurulduğundan sürekli güncelleme hatası almamak için bu işlemi yapmamız gerekiyor.

trinity@ZION:~$ cd /etc/apt/sources.list.d
trinity@ZION:/etc/apt/sources.list.d$ ls
couchdb.list             microsoft-prod.list    rabbitmq-ubuntu-rabbitmq-erlang-focal.list
couchdb.list.save          microsoft-prod.list.save rabbitmq-ubuntu-rabbitmq-erlang-focal.list.save
git-core-ubuntu-ppa-focal.list    nodesource.list      yarn.list
git-core-ubuntu-ppa-focal.list.save nodesource.list.save   yarn.list.save
jenkins.list             rabbitmq.list
jenkins.list.save          rabbitmq.list.save
trinity@ZION:/etc/apt/sources.list.d$ sudo rm -rf rabbit*
trinity@ZION:/etc/apt/sources.list.d$ sudo rm -rf couch*
trinity@ZION:/etc/apt/sources.list.d$ ls
git-core-ubuntu-ppa-focal.list    jenkins.list    microsoft-prod.list    nodesource.list    yarn.list
git-core-ubuntu-ppa-focal.list.save jenkins.list.save microsoft-prod.list.save nodesource.list.save yarn.list.save

Örnekte gördüğünüz gibi kaynak listesinde güncelleme almak için kullanılan ppa arşivlerinin her biri için ayrı dosyalar bulunuyor. Bunları kaldırdığınız taktirde artık bu kaynaklardan güncelleme alınmaz.

Bir diğer alternatif de garantili bir çözüm olmamakla beraber denenebilir. Yükleme yapar gibi add-apt-repository komutu kullanarak --remove flagi ekleyebilirsiniz. Benim sistemimde başarılı olmadığı için ben ilk yöntemi kullandım fakat siz ilk olarak bu seçeneği deneyebilirsiniz.

Örneğin couchdb kaynağını kaldırmak için şu komutu verebilirsiniz:

sudo add-apt-repository --remove ppa:couchdb/ppa